Thiết kế khuôn

  • Khóa học thiết kế khuôn ép nhựa khai giảng tháng 7

    Công ty cổ phần hợp tác giáo dục quốc tế Việt Nam (Vinaeduco) trân trọng thông báo khai giảng khóa học thiết kế khuôn ép nhựa. Đào tạo kỹ sư Thiết kế khuôn phần mềm CAD/NX dành cho sinh viên và kỹ sư cơ khí – Cơ khí Động lực. Xem chí tiết khóa đào tạo sau:

Đối tác - Khách hàng